Historie

Helsingør Leksikon
www.helsingorleksikon.dk

Handels- og Søfartsmuseet
Teknomagi og underholdende læring
I det nye museum bevæger de besøgende sig ikke igennem et kronologisk forløb, men gennem 6 temaer, der blandt andet kommer til at handle om søens folk og livet på skibene og i havnen, navigation og verdensbilleder, i krigens skygge og globalisering fra 1700tallet og op til i dag.
www.dr.dk/P1/Stedsans/Udsendelser/2011/08/11105854.htm
_________________________________

Helsingør i den Digitale Byport:
Helsingør Byhistoriske Arkiv
Helsingør Bymuseum
Helsingør Kommunes Museer
www.dendigitalebyport.byhistorie.dk/koebstaeder
_________________________________
Helsingør - gamle postkort
www-helsingor-nostalgi.dk

Billede af Helsingør Station i 1891
Dampmaskinens udnyttelse i skibe og toge betød en revolution
i Øresundsregionens kommunikation. Udbygningen af infrastrukturen
på begge sider af Sundet og sammenkoblingen mellem togtrafik
og skibstrafik gav mod til at investere i pragtbygningen Helsingør
Station ved Helsingør havn i 1891.
www.oresundstid.dk/arkiv/arkivalt.aspx ...

Helsingørs fodboldhistorie
www.helsingor.fodboldhistorie.dk

Video om søslag:
Seabattle on the straights by Casper Birch Buchberg.
www.vimeo.com/user5266587