Menu

HelsingørPortal

Din lokale indgang til nettet

Vision 2030

Helsingør Kommune - Vision 2030 
Ambitionen er, at vi sammen skaber attraktive uddannelsesmiljøer, levende bysamfund, stærke fællesskaber, et rigt kulturliv, en mangfoldig natur og handler klimavenligt. I Helsingør Kommune vil vi aktivt bidrage til at opfylde FN’s verdensmål.
www.strandhoj.helsingor.dk ... pdf

Kommuneplan

Kommuneplan for Helsingør Kommune
Ifølge Planloven skal der foreligge en kommuneplan for hver af landets kommuner. Kommuneplanen udarbejdes med en 12-års planperiode. 
www.helsingor.dk/demokrati ... 

Helsingør BYLAB
I BYLAB arbejder Team Medborgerskab og Boliger, Team Geodata og Team Byudvikling.
Sct. Anna Gade 5C, 3000 Helsingør
Tlf. 4928 2828
www.helsingor.dk/demokrati/byggeri ... 

FN's Verdensmål

FN's Verdensmål 
Viden om de 17 Verdensmål
www.verdensmaalene.dk
Besøg FN Byen i København
www.un.dk/da/faq

Grønt erhverv

Virksomheder og Verdensmål 
20 procent af danske virksomheder arbejder med FN’s 17 Verdensmål.
Kilde: Teknologisk Institut 2020.
www.teknologisk.dk ... 

Grøn virksomhedsguide 
Ny bæredygtig guide samler lokale virksomheder og gør det lettere for forbrugerne at vælge de grønne virksomheder.
www.nb-kommune.dk ... 

Klimatilpasning

Klimatilpasning
Revidering af klimatilpasningsplanen fra 2014.
www.helsingor.dk ... 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget
www.helsingor.dk ... 

Klima- og bæredygtighedsplan 2020-30
Det overordnede mål for klimaindsatsen i Helsingør Kommune er med denne plan at blive CO2-neutral i
2045. Helsingør Kommune har to scenarier for CO2-emissionen
pr. borger mod 2030, hvor det ene er en fremskrivning med nuværende indsatsniveau, mens det andet
scenarie (målscenariet) er mere ambitiøst.
Kilde: Center for By, Land og Vand / Helsingør Kommune med bistand fra Ea Energianalyse a/s. 2019.
www.klimahelsingor.dk ... pdf

Regionsrådet

Energi på Tværs - Regionsrådet og KKR
Hovedstadens fælles mål om en fossilfri el- og varmeforsyning i 2035 og en fossilfri transportsektor
i 2050. 
Scenarieanalyser peger på at fremtidens energiforsyning bliver kendetegnet ved at elektricitet bliver den
dominerende energibærer, og at elektriciteten i højere grad produceres på vindmøller og solcelleanlæg. 

Kommunekontaktråd (KKR)  
KKR er et politisk møde-, debat- og koordinationsforum for kommunerne i de enkelte regioner. I hvert af de fem kommunekontaktråd (KKR) mødes borgmestrene og andre politikere fra kommunerne i regionen for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.
www.videntjenesten.ku.dk ... 
KKR’erne adskiller sig fra andre tværkommunale samarbejder fordi samarbejdet kan vedrøre alle typer af opgaver. 
www.videntjenesten.ku.dk/planlaegning ... 

KKR Hovedstaden 
www.kl.dk/politik/kkr/kkr-hovedstaden

Danmarks fremtid

Danmarks fremtid
Borgerne, det offentlige og erhvervslivet
www.danmarksportal.dk/fremtid/danmark

Fremtidsforskning

Fremtidens Fællesskaber - vol. 2
Tyge Mortensen & Karen Lumholt 2019
www.saxo.com/dk/fremtidens ... 
www.bibliotek.dk ... 
www.futuriblerne.dk

Grib fremtiden: Teknologi, kommuner og bedre velfærd  
Anders Hvid & Rasmus Bie-Olsen 2018
www.bibliotek.dk ... og podcast ... 

DK2020

DK2020 - Realdania
DK2020 giver danske kommuner mulighed for at hente rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.
I 2019 tager Realdania initiativ til DK2020. Ambitionen er at sætte skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau.
www.realdania.dk/projekter/dk2020