Menu

HelsingørPortal

Din lokale indgang til nettet

Lokalhistorisk Arkiv for Helsingør Kommune 
Museet Skibsklarerergaarden Strandgade 91, 3000 Helsingør.
Telefon 4928 1800
www.helsingormuseer.dk

Dansk Center for Byhistorie 
www.ddb.byhistorie.dk ... 

Øresundsregionens historie
Kontakt over Sundet
www.oresundstid.dk ... 

Musen Malte 
En byvandring for børn
www.musenmalte.dk

Gransk

Gransk er et online tidsskrift om Nordsjællands fortid og historie
v/ Museerne Helsingør m.fl.
www.museumns.dk ... 

European Historical Combat Guild
Vi træner på Kronborg Slot i Helsingør.
www.ehcg.dk

Helsingørs fodboldhistorie
www.helsingor.fodboldhistorie.dk

Kommunen

Helsingør Kommune  
Helsingør, Espergærde, Hellebæk/Ålsgårde og Hornbæk.
www.wikipedia.org/wiki/Helsingør_Kommune

Helsingør by

Helsingør by nævnes første gang i 1231 som Flynderborg, en lille købstad, der ifbm. indførelsen af Øresundstolden får tildelt udvidede købstadsrettigheder af kong Erik af Pommern i 1426.
www.wikipedia.org/wiki/Helsingør_Kommune

Kongens Mølle

Den første vandmølle blev anlagt i 1576 ved Hellebækkens udløb i Øresund. Den blev benævnt Kongens Mølle og malede mel til Kronborg Slot.
www.helsingorleksikon.dk ... 

Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening. Hammermøllen 
www.arkibas.dk ... 

Hornbæk

Hornbækegnen Historisk Forening og Arkiv 
www.lokalhistorie-hornbaek.dk

Oldtid

Oldtiden i Helsingør Kommune
Den ældste boplads i Helsingør Kommune. En stensat teltring med ildsted og flint dateret til yngre Maglemosekultur (7000-6400 f.v.t.). Bopladsen har fungeret som en indlandsfangststation.
www.trap.lex.dk/Oldtiden ... 

Historienyt DK