Menu

HelsingørPortal

Din lokale indgang til nettet

Lokalarkiv

Lokalhistorisk Arkiv for Helsingør Kommune 
Museet Skibsklarerergaarden Strandgade 91, 3000 Helsingør.
Telefon 4928 1800
www.helsingormuseer.dk

Arkiv.dk 
www.arkiv.dk/Helsingør ... 

Trap DK: Helsingør Kommune 
www.lex.dk ... 

Leksikon

Helsingør Leksikon 
www.helsingorleksikon.dk

Dansk Center for Byhistorie 
www.ddb.byhistorie.dk ... 

Øresundsregionens historie
Kontakt over Sundet
www.oresundstid.dk ... 

Musen Malte 
En byvandring for børn
www.musenmalte.dk

Gransk

Gransk er et online tidsskrift om Nordsjællands fortid og historie
v/ Museerne Helsingør m.fl.
www.museumns.dk ... 

European Historical Combat Guild
Vi træner på Kronborg Slot i Helsingør.
www.ehcg.dk

Helsingørs fodboldhistorie
www.helsingor.fodboldhistorie.dk

Kommunen

Helsingør Kommune  
Helsingør, Espergærde, Hellebæk/Ålsgårde og Hornbæk.
www.wikipedia.org/wiki/Helsingør_Kommune
Trap DK: Helsingør Kommune 
www.lex.dk ...

Helsingør by

Helsingør by nævnes første gang i 1231 som Flynderborg, en lille købstad, der ifbm. indførelsen af Øresundstolden får tildelt udvidede købstadsrettigheder af kong Erik af Pommern i 1426.
www.wikipedia.org/wiki/Helsingør_Kommune

Historiske bøger

Træk af Livet i Helsingør i Slutningen af det 16de Aarhundrede.
Meddelte af Dr. Troels Lund
www.ronlev.dk/bibliotek/1419.pdf

"HELSINGØR's Embeds- og Bestillingsmænd:
Genealogiske Efterretninger" af V. Hostrup Schultz, 1906
www.ronlev.dk/lokalhistoriske ... 

Lars Bache

"Den helsingørske Færgemand LARS BACHE.
Hans By og hans Hjem"
v. J. Clausen og P. Fr. Rist, 1905
Uddrag fra bogen ... … Da var Færgemand Lars Bache fra Helsingør sprunget i en Baad med sine Folk og havde med yderste Livsfare reddet Besætningen. Men da den lovede Sum blev ham tilbudt, havde han svaret, at den skulde gives de Skibbrudne, thi han reddede ikke Mennesker for Penge
www.ronlev.dk/biografier ... 
Bogen er også på:
www.slaegtsbibliotek.dk/923112.pdf

Kongens Mølle

Den første vandmølle blev anlagt i 1576 ved Hellebækkens udløb i Øresund. Den blev benævnt Kongens Mølle og malede mel til Kronborg Slot.
www.helsingorleksikon.dk ... 

Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening. Hammermøllen 
www.arkibas.dk ... 

Hornbæk

Hornbækegnen Historisk Forening og Arkiv 
www.lokalhistorie-hornbaek.dk

Oldtid

Oldtiden i Helsingør Kommune
Den ældste boplads i Helsingør Kommune. En stensat teltring med ildsted og flint dateret til yngre Maglemosekultur (7000-6400 f.v.t.). Bopladsen har fungeret som en indlandsfangststation.
www.trap.lex.dk/Oldtiden ... 

Historienyt DK